Tjänster

BJ:s tjänster

Köp eller hyr hemsida med WordPress kurs och/eller låt BJ designa din logotype och dina trycksaker

Webdesign

BJ bygger en hemsida till dig med modifierat tema alternativt personlig design. Om du inte kan administrera sidan själv så hjälper BJ dig hela vägen via sin support och genom en anpassad kurs. Du kan även hyra en hemsida med modifierat tema eller personlig design.

Printdesign

BJ skapar utifrån dina önskemål och din affärsidé tryckanpassade PDF-filer som du kan skicka till ditt tryckeri alternativt låta BJ förmedla tryckeri kostnadsfritt. BJ hjälper dig med alla slags trycksaker på olika typer av material!

Logodesign

BJ designar gärna en logotype till din verksamhet. Den kommer gå att förstora hur mycket som helst med bibehållen skärpa och kvalitet. Alternativt kan BJ hjälpa dig digitalrita en logo du redan har. Logotypen är en viktig del av din visuella kommunikation!

Kurs i WordPress

BJ erbjuder dig en personlig utbildning i din egen användarpanel.
Läs mer

SwedishEnglish