Avtalsvillkor

Avtalsvillkor

Villkor avseende support och hyra av hemsida

Du är själv juridiskt ansvarig för innehåll som du publicerar eller önskar hjälp med att publicera på din hemsida. Avtalet omfattar inte tillägg eller uppdateringar avseende nedanstående.

Cracking, hacking eller liknande.
Innehåll skapat för att manipulera sökmotorer eller spam samt automatiskt genererat innehåll.
Pornografiskt material eller sådant som handlar om sexuella tjänster.
Försäljning av olagliga droger eller receptbelagda läkemedel.
Försäljning av vapen eller ammunition.
Innehåll som går ut på att besökare ska ge ut inloggningsuppgifter till någon webbplats eller tjänst.
Stötande, ärekränkande eller sådant som innehåller hot.
Innehåll som är obekvämt för någon person och som innehåller personuppgifter. Till exempel namn, fotografi med ansikte eller liknande som kan identifiera en person.
Hemsida som använder någon annans registrerade varumärke utan tillåtelse.
Streaming utan tillåtelse av video eller musikfiler som är upphovsrättsskyddade.
Annat innehåll som är olagligt, förespråkar illegala aktiviteter eller kränker andra människors lagstadgade rättigheter.

Allt material (text, bilder, filer etc) som publiceras på Internet är automatiskt skyddat av lagen om upphovsrätt om inget annat anges. Detta betyder att du inte får lov att kopiera från någon annan plats på internet och publicera på din egen hemsida utan tillåtelse.

Du har rättigheterna till det material du har upphovsrätt till eller fått lov att lägga upp på din hemsida. Det är du och inte BJ som ”äger” innehållet. Däremot äger BJ allt på hemsidan som BJ lagt in i övrigt såsom bilder, texter etc. Detta betyder även att andra inte får lov att kopiera sådant du och BJ publicerat på din hemsida. Det betyder också att du själv ansvarar för material du själv har lagt in (att du har rätt att publicera det, att det inte är kränkande, inte stötande etc).

Det royaltyfria material som BJ har placerat på din hemsida, (exempelvis bilder), temat från WordPress och liknande får inte användas mer än till din hemsida. Det är säkrast att fråga innan du använder material som du är osäker på.

Om du själv lägger in olovligt material enligt ovan så upphör supportavtalet att gälla direkt, och materialet plockas bort om du har en hyressite. Den årliga kostnaden för support betalas då inte tillbaka. Tar du bort materialet fortsätter avtalet att löpa om inte någon olaglig aktivitet uppenbarats. I annat fall avslutas kundrelationen och i det fall BJ äger hemsidan så släcks den ner dvs tas bort från Internet.

Din e-postadress, användarnamn och lösenord till WordPress lämnas aldrig ut till tredje part. Ett undantag sker om det efterfrågas av polis eller domstol, se vår integritetspolicy.

BJ använder inleed.se som webbhotell till de hemsidor som BJ skapar. Inleed är ett mycket prisvärt alternativ med telefonsupport. Inleed återställer din hemsida upp till 7 dagar tillbaka om det skulle behövas. Om du väljer ett annat webbhotell ansvarar du själv fullt ut för eventuell dataförlust.

Din roll i WordPress-panelen begränsas till redaktionellt arbete (ändring av text och bild) under den tid BJ står för supporten av din hemsida. Endast BJ kommer under den tiden stå som admin. Önskar du överta ansvaret tidigare än överenskommet eller flytta din hemsida till ett annat webbhotell, så löser vi det genom en tilläggskostnad beräknad på administrationskostnader samt återstående hyrestid.

Ett hyresavtal gäller 24 månader och kan därefter sägas upp med 1 månads varsel. Ett supportavtal gäller 12 månader och kan sägas upp utan uppsägningstid. Ett förlängt hyresavtal efter 24 månader jämställs med supportavtal. Både hyra och support betalas årsvis i förskott , se BJ:s hyrespriser samt supportpriser. I möjligaste mån försöker BJ komma överens med sina kunder så att alla avtal som upprättas succesivt läggs över på kalenderår.

BJ förbehåller sig rätten att vid behov uppdatera ovanstående villkor.

 

Med vänlig hälsning
Bert-Åke Byqvist Juninger
SwedishEnglish